Dienst Uitvoering Onderwijs

  • 0

Dienst Uitvoering Onderwijs

Category : Slider

DUO (De Dienst Uitvoering Onderwijs) wordt Рondanks het feit dat zij de studiefinanciering overmaakt Рniet gezien als de beste vriend van de student. De min of meer bureaucratische structuur van deze instelling zorgt voor veel conflicten m.b.t. studiefinanciering.